Działalność gospodarcza

Druki, wpis i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

  1. Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (do pobrania niżej)
  2. Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: osobiście, przez osobę upoważnioną, za pośrednictwem poczty.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

  1. Wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek do pobrania poniżej)
  2. Wydawanie zezwoleń na stałą sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek do pobrania poniżej).
  3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – catering (wniosek do pobrania poniżej).
  4. Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek do pobrania poniżej).
  5. Oświadczenia o wartości sprzedaży (do pobrania poniżej)