Komisje Rady Miejskiej w Lwówku w kadencji 2024-2029

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia

 • Sebastian Liebelt – przewodniczący
 • Filip Ratajczak – zastępca przewodniczącego
 • Andrzej Basiński
 • Michał Kamiński
 • Agnieszka Liszkowska-Hała

Komisja Rewizyjna

 • Monika Marszałkiewicz – przewodnicząca
 • Aleksandra Serrarens – zastępca przewodniczącej
 • Michał Kamiński
 • Filip Ratajczak
 • Jan Trzybiński

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Gabriela Woźna – przewodnicząca
 • Damian Zambrzycki – zastępca przewodniczącej
 • Andrzej Dulat
 • Andrzej Jędrzejczak
 • Aleksandra Serrarens

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Piotr Wojciechowski – przewodniczący
 • Andrzej Basiński
 • Mikołaj Nowak