Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek

Logotyp Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy LwówekPoczątki Biblioteki sięgają 1948 roku. Funkcjonowała wtedy w jednym ciasnym pomieszczeniu i dysponowała 300 egzemplarzami książek. Obecnie znajduje się przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i posiada wypożyczalnię, czytelnię, salę komputerową oraz oddział dla dzieci. Za jej działalność odpowiada kierownik – Anna Czekała.

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, warsztaty dla uczniów, cykliczne noce gier, współorganizuje zajęcia podczas ferii i wakacji. Od kilku lat działa w niej również Klub Maluszka oferujący zajęcia rozwojowe dla dzieci od 1 roku życia. Dorośli mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć komputerowych, które mają na celu oswojenie z elektroniką i Internetem.

Całość księgozbioru jest skomputeryzowana, a dostępność książki można łatwo sprawdzić na bibliotecznej stronie internetowej.

https://biblioteka.lwowek.com.pl