Urząd Stanu Cywilnego

Siedziba: Urząd Miasta i Gminy Lwówek

 • ul. Ratuszowa 2, pokój nr 6
 • 64-310 Lwówek
 • tel. 61 441 40 24 w. 32

Kierownik USC: Agnieszka Kaczmarek

Zakres działalności:

 • rejestracja urodzeń
 • sporządzanie aktów małżeństwa
 • przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • rejestracja zgonów
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (wniosek do pobrania poniżej)
 • przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (w ciągu 3 miesięcy od wyroku rozwodowego)