Raporty na temat funkcjonowania placówek oświatowych w gminie Lwówek

Szanowni Państwo,
zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej informacje na temat wyników sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzanych w gminnych placówkach oświatowych. W związku z tym każdego roku na przełomie października i listopada na sesji Rady przedstawiana jest prezentacja, w której omawia się osiągane wyniki. Dodatkowo prezentację wzbogaca się o najważniejsze informacje na temat funkcjonowania gminnych placówek.

Poniżej zamieszczamy prezentacje z poszczególnych lat.