Taryfy za wodę i ścieki od 26.05.2023 do 25.05.2026

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją z 24 kwietnia 2023 r. nr PO.RZT.70.11.2023/D/FK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu od dnia 26 maja 2023 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Lwówek na okres 3 lat.

Informacje o jakości wody

Wszelkie aktualne oraz archiwalne komunikaty na temat jakości wody z wodociągu publicznego w gminie Lwówek dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.lwowek.com.pl/10055/Informacje_o_jakosci_wody/.