Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

16 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. (treść rozporządzenia poniżej). Wydawana na jego podstawie ogólnopolska KARTA DUŻEJ RODZINY, tak jak funkcjonująca od stycznia 2014 r. Lwówecka Karta Rodziny Wielodzietnej, przeznaczona jest dla rodzin posiadających co najmniej trójkę dzieci. W przypadku LKRW wsparcie skierowane jest wyłącznie dla mieszkańców naszej gminy. Formą pomocy są ulgi przyznawane dzieciom z rodzin zakwalifikowanych do programu (szczegółowe informacje o Lwóweckiej Karcie Rodziny Wielodzietnej TUTAJ).
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny obowiązuje na terenie całego kraju. Zgodnie z założeniami ma zapewnić beneficjentom tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Pełną listę instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom, można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina, w zakładce „Duża rodzina”. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bez żadnych opłat i bez względu na osiągane w rodzinie dochody. Dokument jest opatrzony imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL posiadacza, ma swój numer, termin ważności oraz logo.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest niezależnie od Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej. Aby ją uzyskać, należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (pokój nr 2) wypełniony wniosek, dostępny do pobrania w holu Urzędu lub w załączniku poniżej.