Zarządzanie drogami gminnymi

Urząd Miasta i Gminy, I piętro, biuro nr 12

Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny

Zimowe utrzymanie dróg

Mapa sieci dróg gminnych