Gospodarka nieruchomościami

Urząd Miasta i Gminy Lwówek, I piętro, biuro nr 16

Zakres załatwianych spraw na stanowisku:

  • Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu gruntów.
  • Rozgraniczenia i podziały nieruchomości, w tym opiniowanie, zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości należących do gminnego zasobu gruntów.
  • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów notarialnych nabycia i zbycia nieruchomości.
  • Opracowanie projektów uchwał dotyczących prowadzonego zakresu spraw.
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego.
  • Prowadzenie spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Informacje o aktualnych przetargach dzierżawy lub sprzedaży dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.lwowek.com.pl/121/Sprzedaz_lub_dzierzawe_nieruchomosci/.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku:
ul. Pniewska 58, 64-310 Lwówek
tel.: 697 563 147
e-mail: zgm@wp.pl