Ośrodek Wiedzy o Regionie w Lwówku

Logotyp Ośrodka Wiedzy o Regionie w LwówkuOśrodek Wiedzy o Regionie w Lwówku rozpoczął działalność 1 stycznia 2021 r. Funkcjonuje w ramach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lwówek oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku. Jego zadaniem jest archiwizacja dokumentów życia społecznego, fotografii i tworzenie ich cyfrowych kopii, a także prowadzenie badań historycznych, promocja historii regionalnej poprzez m.in. prowadzenie lekcji historycznych dla szkół, oprowadzanie po mieście i gminie umówionych grup, organizowanie spotkań i prelekcji, prowadzenie strony Cyfrowego Archiwum Lwóweckiego w Internecie oraz działalność wydawnicza. Prowadzącym OWoR jest regionalista Szymon Konieczny. Zapraszamy do biura Ośrodka Wiedzy o Regionie w Lwówku, które znajduje się w pawilonie na Rynku. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Ośrodek Wiedzy o Regionie w Lwówku
tel. 692 261 557
https://www.youtube.com/@owrlwowek
www.cal.lwowek.com.pl
www.facebook.com/owrlwowek
www.instagram.com/owrlwowek/