Numeracja porządkowa nieruchomości

Urząd Miasta i Gminy, I piętro, biuro nr 12