Posiedzenia Rady Miejskiej w Lwówku

Porządki sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, omawiane materiały, wyniki głosowań oraz transmisje z sesji dostępne są w portalu eSesja pod adresem: https://lwowek.esesja.pl/posiedzenia.

Protokoły z sesji Rady Miejskiej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.lwowek.com.pl/231/Protokoly_z_Sesji_Rady_Miejskiej/.

Uchwały przyjęte przez Radę Miejską dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.lwowek.com.pl/akty/146/typ/1/.