Zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej we Władysławowie.

W sierpniu ubiegłego roku burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Piotr Długosz podpisał umowę z firmą H2Optim Sp. z o.o. z Baranowa na wykonanie „Budowy stacji uzdatniania wody w m. Władysławowo wraz z budową sieci wodociągowej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 3 926 896,77 zł. Na realizację inwestycji Gmina Lwówek pozyskała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 3 726 896,77 zł.

Inwestycja obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w szczególności dla mieszkańców wsi Władysławowo i Pakosław. Znamionowa wydajność godzinowa urządzeń w linii uzdatniania wynosi 50 m3/h, natomiast maksymalna dobowa wydajność 1100 m3/d przy pracy stacji przez 22 h w ciągu doby. Jakość wody nieuzdatnionej pozwala na zastosowanie technologii usuwania związków żelaza i manganu. Odżelazianie i odmanganianie odbywa się w procesie ciśnieniowej filtracji pospiesznej na złożu o łącznej wysokości 140 cm zawierającym wewnątrz wkładkę filtracyjną z granulowanej masy katalitycznej piroluzytowej. Dezynfekcja wody odbywa się za pomocą podchlorynu sodowego w sposób okresowy lub ciągły.

Inwestycja obejmuje budowę budynku stacji uzdatnia wody i elementów towarzyszących. Powstały: budynek stacji, zbiornik wody uzdatnionej, odstojnik wód popłucznych, zbiornik bezodpływowy na osady z płukania filtrów, zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalne, studnia neutralizująca NaOCL. Wykonano podłączenie SUW do istniejącej sieci wodociągowej zewnętrznej. W ramach branży technologiczno-instalacyjnej podłączono istniejącą studnię do SUW oraz zostały wykonane: instalacja wody nieuzdatnionej, instalacja aeratora, filtry ciśnieniowe, instalacja wody uzdatnionej, instalacja wody popłucznej, instalacja układu recyrkulacji wody nadosadowej, instalacja sprężonego powietrza, odwodnienie posadzek, instalacja grzewcza, osuszacze powietrza, zestaw pomp drugiego stopnia. W ramach branży elektrycznej wykonano sieci energetyczne zasilające SUW, instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną, rozdzielnicę główną, szafę sterującą, linie zasilającą i sterującą procesem uzdatniania, instalacje odgromowe, zakup i montaż agregatu prądotwórczego. Powstały również instalacje fotowoltaiczne, przepięciowe, przeciwporażeniowe. Zadanie obejmuje również budowę sieci wodociągowej łączącej SUW z istniejącą siecią w miejscowości Władysławowo, wykonanie elementów zagospodarowania terenu takich jak drogi, chodniki oraz ogrodzenie całego terenu.

Nadzór inwestorski na prawidłową realizacją inwestycji sprawowali inspektorzy: Maria Pięta (w zakresie architektury), Waldemar Miler (w zakresie branży elektrycznej) oraz Waldemar Pięta (w zakresie robót sanitarnych).

11 października Gmina Lwówek uzyskała decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowalnego w Nowym Tomyślu na użytkowanie wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody we Władysławowie, a 16 października dokonano końcowego odbioru – zakończenie inwestycji nastąpiło więc zgodnie z planem.