Zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego, w niedzielę 15 października 2023 r. zorganizowany będzie darmowy transport wyborców do lokali wyborczych.
Transport odbywać się będzie według przedstawionych poniżej tras.

W celu usprawnienia organizacji transportu prosimy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z zaprezentowanych poniżej linii transportowych o poinformowanie o tym pracowników Urzędu.

Osoby chcące w ten sposób dotrzeć do lokalu wyborczego powinny zadzwonić pod numer 61 44 14 024 między 9 a 13 października, w godzinach od 8:00 do 15:00 i podać imię i nazwisko, trasę dowozu, nazwę przystanku oraz numer telefonu kontaktowego.

Uwaga – zgłoszenie się do urzędu i podanie ww. danych jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne do tego, by skorzystać z zorganizowanego transportu!

Z usługi będzie mógł skorzystać każdy, kto w wyznaczonych godzinach zjawi się na określonym przystanku.

W załącznikach – zarówno na grafikach, jak i w formacie PDF prezentujemy mapki i szczegółowy rozkład na poszczególnych kursach i trasach komunikacyjnych.