Na grafice obok oraz w załączniku prezentujemy frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu w gminie Lwówek według stanu na godz. 12:00.