Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Herb Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizacja 2018 – 2022

Beneficjent: Gmina Lwówek

Cel projektu:
Poprawa stanu środowiska i minimalizacja oddziaływań związanych z jego dotychczasowym funkcjonowaniem poprzez rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Konin, gm. Lwówek wraz z prowadzeniem działań edukacyjnych w obszarze gospodarowania odpadami.

Zakres rzeczowy:

 1. działania promocyjne i edukacyjne – tablice informacyjne, materiały dydaktyczne, przykładowe zestawy do segregacji odpadów, ulotki, plakaty, kalendarze, informacje w mediach;
 2. Rekultywacja składowiska odpadów:
  – uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów na zamykanej kwaterze,
  – wykonanie na całej powierzchni zamykanej kwatery składowiska warstwy wyrównawczej z wykorzystaniem odpadów,
  – wykonanie na całej powierzchni kwatery składowiska warstwy biologicznej (glebotwórczej), z ziemi lub/i odpadów, w tym osadów ściekowych,
  – wykonanie brakującej infrastruktury składowiska,
  – wykonanie obsiewu,
  – wykonanie tablicy informacyjnej dot. rekultywacji
 3. dostawa materiałów edukacyjnych: kalendarze ścienne, broszury edukacyjne, maskotki dla najmłodszych z zasadami segregacji.
 4. dostawa pojemników do selektywnej zbiórki w obiektach użyteczności publicznej zestawy do segregacji – 5 poj. 25l, zestaw do segregacji – 5 poj. 60 l, zestawy do segregacji odpadów innych.

Wartość projektu: 769 291,20 zł

Wartość dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 : 513 757,66 zł

Kompleksowy system tablica