Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców wszystkich firm i branż chcących zaznajomić się z tematem projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej, który zostanie omówiony na konferencji „Praktyczne aspekty realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej”. Konferencja odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godzinie 9:00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Collegium luridicum Novum) – Poznań, Al. Niepodległości 53.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną następujące tematy:

  • Założenia prawne i praktyczne nowej perspektywy finansowej
  • Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach perspektywy 2021-2027
  • Korekty finansowe oraz realizacja umowy w projekcie

Aby zagwarantować sobie udział w konferencji, rejestracji należy dokonać do 22.11.2023 r. Ostateczny termin rejestracji na konferencję upływa z dniem 26.11.2023 r. Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji oraz zapisy dostępne są pod adresem: https://wgpr.pl/konferencja-praktyczne-aspekty-realizacji-projektow-unijnych-w-nowej-perspektywie-finansowej/
***
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną działającą w ramach Grupy PFR powołaną do zarządzania funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Biuro Regionalne PARP w Poznaniu odpowiada między innymi za kontakty z przedsiębiorcami z terenu Polski Zachodniej, a zwłaszcza województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.