Bródki

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 338

sołtys: Florian Grocholewski

miejsce spotkań: sala wiejska, Bródki 35a

zabytki, pomniki, osobliwości:

stowarzyszenia:

projekty z dofinansowaniem: