Grudzianka

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 19

sołtys: Anna Pindara-Koralewska (sołectwo Komorowice)

www: https://www.facebook.com/komorowicegrudziankasolectwo 

zabytki, pomniki, osobliwości: