Krzywy Las

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 76

sołtys: Franciszek Kościelny

miejsce spotkań: sala wiejska, Krzywy Las 19a

zabytki, pomniki, osobliwości: