Linie

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 287

sołtys: Katarzyna Dulat

miejsce spotkań: sala wiejska, Linie 20

zabytki, pomniki, osobliwości:

stowarzyszenia:

film: Budowa kaplicy św. Józefa w Liniu (1990)