Lipka Wielka

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 173

sołtys: Tomasz Słociński

miejsce spotkań: świetlica wiejska, Lipka Wielka 17

zabytki, pomniki, osobliwości:

stowarzyszenia:

www: https://www.facebook.com/Lipka.Wielka.Solectwo