Pawłówek

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 52

sołtys: Ewa Faberska

miejsce spotkań: świetlica wiejska, Pawłówek 5

projekty z dofinansowaniem: