Podlesie

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 5

sołtys: Renata Jędrzejczak (sołectwo Zgierzynka)