Tarnowiec

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 39

sołtys: Marcin Weimann (sołectwo Zębowo)

zabytki, pomniki, osobliwości: