Zgierzynka

mieszkańcy zameldowani (stan na 05.06.2023): 378

sołtys: Renata Jędrzejczak

miejsce spotkań: sala wiejska, Zgierzynka 48b

stowarzyszenia:

zabytki, pomniki, osobliwości:

www: https://www.facebook.com/solectwozgierzynka

film: Zakochani w Zgierzynce cz.1
film: Zakochani w Zgierzynce cz.2

projekty z dofinansowaniem: