Kapliczki w Gminie Lwówek

Bródki – kapliczka wykonana w 1946 r., stoi przy szosie do Brodów, na miejscu krzyża zniszczonego w czasie wojny przez hitlerowców.

Grońsko – dwie kapliczki, pierwsza przy szosie do Krzywego Lasu, postawiona została w 1937 r., druga stoi na skraju wsi, przy szosie do Lwówka.

Linie – przydrożna kapliczka z początku XX w.

Pakosław – kapliczka znajduje się pośrodku wsi, wzniesiona została w 1946 r. na miejscu starszej, zniszczonej w czasie wojny przez hitlerowców.

Zębowo – dwie kapliczki, pierwsza okazała, murowana z cegieł, z figurą Matki Boskiej, z dzwonem z 1910 r., zwieńczona drewnianą figurą św. Jana Nepomucena, zbudowana po I wojnie światowej stoi przed budynkiem szkoły pośrodku wsi; druga murowana, z pocz. XX w., z figurą św. Józefa, wznosi się przy drodze do Linia.