Kościół ewangelicki w Lwówku

znajduje się w południowo-wschodniej części miasta, przy al. E. Sczanieckiej. Został zbudowany wg projektu Antonieho Höhne w latach 1778-97. Murowany z kamieni i cegieł nosi cechy późnobarokowe i klasycystyczne. Po 1945 roku został zamieniony na magazyn, a później nieużytkowany – niszczał.
W pobliżu kościoła wznoszą się: pastorówka – zbudowana w latach 1867-70 dla ówczesnego pastora na kamiennej podmurówce, murowana z cegieł, otynkowana, z fasadą ozdobioną trójkątnym frontonem, oraz dom ewangelicki, zbudowany po połowie XIX w. jako szkoła ewangelicka.
Nie opodal, na zachód od kościoła znajduje się teren cmentarza ewangelickiego.