Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NPM oraz św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku

Kościół znajduje się w Lwówku na płn. wsch. od Rynku, przy ulicy Pniewskiej. Późnogotycki kościół jest orientowany, murowany z cegieł, nie otynkowany. Ma 3 nawy i czwartą, krótszą od północy oraz okazałą kruchtę od południa. Wnętrza nakryte są gotyckimi sklepieniami: krzyżowymi w nawie głównej i prezbiterium, a gwiaździstymi w nawach bocznych, w kaplicy, zakrystii i kruchcie. Późnobarokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z końca XVIII w. Ołtarz główny, architektoniczny, ma obraz Wniebowzięcia NPM z 1860 r. pędzla Władysława Simona w polu głównym, a także rzeźby św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela oraz 2 proroków i Św. Trójcy, a na tabernakulum rzeźby Aarona i Melchizedecha. Z 5 ołtarzy bocznych najbardziej okazały, architektoniczny, zawiera XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Przed kościołem, przy kruchcie płd., znajduje się na nowszym cokole rzeźba Matki Boskiej Niepokalanej, kamienna z lat 1880-1890. Przy kościele w końcu XIX w. zbudowano kaplicę grobową Tyszkiewiczów, obecnie kaplicę św. Józefa, murowaną z żółtych cegieł i częściowo otynkowaną, mającą formę miniatury trzynawowej bazyliki wczesnochrześcijańskiej. Nieopodal wznosi się murowana plebania, zbudowana w latach dwudziestych XX w.

film: Na Gotyckim Szlaku w Polsce Zachodniej – Kościół w Lwówku