Kościół parafialny św. Andrzeja w Brodach

Wznosi się pośrodku wsi, stanowi jeden z cenniejszych zabytków budownictwa drewnianego w Wielkopolsce. Orientowany, drewniany kościół konstrukcji zrębowej, jednonawowy z kaplicami, nakryty jest wysokimi dachami gontowymi. Do korpusu przylega od zach. masywna wieża z kruchtą w przyziemiu, zwieńczona baniastym hełmem barokowym. Na jednolite rokokowe wyposażenie wnętrza z ok. 1760 r. składa się ołtarz główny i 6 ołtarzy bocznych – architektonicznych.
Kościół otacza cmentarz przykościelny, zadrzewiony klonami, lipami i kasztanowcami, wśród których zwraca szczególna uwagę rosnąca nieopodal wieży kościoła lipa szerokolistna – pomnik przyrody o obwodzie 650 cm i wysokości 25 m.
Po płd. stronie kościoła w 1933 r. wzniesiono okazały pomnik z ciosów granitowych upamiętniający poległych w I wojnie światowej i w powstaniu wielkopolskim, później uzupełniony o tablicę z nazwiskami ofiar II wojny światowej.
Obok usytuowana jest drewniana XVII-wieczna dzwonnica, gruntownie odnowiona w 1948 r.
W pobliżu kościoła znajduje się też murowana plebania, zbudowana w latach 1932-34.