Pałac w Brodach

Położony w parku krajobrazowym, w płd. części wsi, zbudowany ok. 1890 r. dla Paula von Pfluga z użyciem dekoracji eklektycznych, rozbudowany ok. 1900 r. przez dodanie okazałej sali balowej. Jego zwarta bryła, ozdobiona piaskowcowymi detalami, wzbogacona została przez wysoką wieżę wzniesioną w jednym z naroży, dominującą nad nim na wzór wieży zamkowej. Dawny wewnętrzny dziedziniec został zamieniony w czasie przebudowy na okazały hol, ze wspaniałym kominkiem i ścianami ozdobionymi pięknymi boazeriami. Pozostałe wnętrza także mają dekoracje pochodzące z przełomu XIX i XX w.

Park rozplanowano na pocz. XIX w. i uporządkowano w latach 70. XX w. W bogatym, starym drzewostanie spotkać można m.in. dęby szypułkowe o obwodzie do 400 cm, lipy drobnolistne, wiązy szypułkowe, jesiony, topole czarne i białe, buki pospolite, platany, a także klony, kasztanowce i graby. Wjazd do parku od wschodu wiedzie przez murowaną bramę parku, z kutą żelazną kratą, wzniesioną w końcu lat osiemdziesiątych XIX w.

Na zachód od parku położony jest zespół zabudowań folwarcznych z przełomu XIX i XX w., w którym na szczególną uwagę zasługują: 2 drewniane silosy z pocz. XX w. (jedyne tego typu obiekty w Wielkopolsce), murowana gorzelnia z 1907 r., okazały pięciokondygnacyjny murowany spichrz z pocz. XX w., stajnia, wozownia i stolarnia.

Obecnie pałac wraz z parkiem należą do Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.