Rodzinny Ogród Działkowy im. dra Zbigniewa Świtalskiego

Lwóweckie ogródki powstały w 1936 r. na podstawie decyzji starosty nowotomyskiego i burmistrza miasta Lwówek. 14 hektarów gruntów podzielono na 262 działki przeznaczone dla bezrobotnych, ludzi biednych i rzemieślników. Do chwili obecnej istnieje jeden ogród podzielony na 58 działek, który od 1948 r. funkcjonuje w ramach Polskiego Związku Działkowców i działa w oparciu o Statut i Regulamin zatwierdzony przez Krajową Radę – najwyższy organ Polskiego Związku Działkowców reprezentowaną na miejscu przez Zarząd Ogrodu.

Każdorazowy zarząd i prezes ogrodu wybierani są statutowo przez Walne Zebranie Członków Ogrodu Działkowego na okres czteroletni. W 1999 r. na Walnym Zebraniu przyjęto nazwę: Pracowniczy Ogród Działkowy im. dra Zbigniewa Świtalskiego – lekarza, który poświęcił społeczeństwu Lwówka 50 lat swojego pracowitego życia.

Członkami ogrodu są w 80% emeryci i renciści, dla których działka jest miejscem wypoczynku i rekreacji, a jednocześnie źródłem pozyskiwania środków spożycia. W związku z tym praca zarządu polega na przystosowaniu infrastruktury ogrodu do tych celów, a jednocześnie propagowaniu nowych wysokowydajnych odmian owoców i warzyw, nie zapominając o kwiatach, które poprawiają estetykę ogrodu.

W ogrodzie organizowane są festyny i spotkania przy ognisku dostępne dla całej społeczności Lwówka przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy, Rady Mieszkańców i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z Orkiestrą Dętą, chórem Lwówianki i zespołem Psotki.