Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lwówek w zakresie „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gmina Lwówek”