Lwówek wdzięczny bohaterom walk niepodległościowych

W sobotę 11 listopada przy okazji lwóweckich obchodów Święta Niepodległości oficjalnie odsłonięto odbudowany Pomnik Wdzięczności wraz ze zrewitalizowanymi plantami przy ul. 3 Stycznia.

Uroczystości rozpoczęły się mszą za ojczyznę w kościele parafialnym. Następnie licznie przybyli, prowadzeni przez Stowarzyszenie Szwadron Opalenica, Lwówecką Orkiestrę Dętą i poczty sztandarowe, przemaszerowali wzdłuż Rynku na skwer przy ul. 3 Stycznia. Tutaj po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego i powitaniu wszystkich obecnych głos zabrał prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lwówku Szymon Konieczny, który przybliżył zarówno historię poprzedniego Pomnika Wdzięczności, jak i szczegóły dwóch ostatnio zrealizowanych projektów: zagospodarowania terenu Plant w Lwówku oraz odbudowy pomnika. Swoją perspektywę przedstawił również burmistrz Piotr Długosz, który podziękował licznym osobom i przedsiębiorstwom zaangażowanym w inwestycję. Głos zabrali również senator Jan Filip Libicki i radna Sejmiku Wojewódzkiego Zofia Szalczyk, którzy pogratulowali lwóweckiej społeczności. Następnie wszyscy czworo razem przecięli wstęgę, symbolicznie otwierając zrewitalizowany skwer, po czym burmistrz odsłonił Pomnik Wdzięczności przy akompaniamencie Hejnału Lwówka w wykonaniu orkiestry, a proboszcz ks. Piotr Pieprz poświęcił monument. Pod oficjalnie odsłoniętym pomnikiem liczne delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki.

Na koniec oficjalnej części podziękowano wszystkim zaangażowanym w uroczystość, a były to: Lwówecka Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie Szwadron Opalenica, ZHP V Drużyna Harcerska „Lwy”, Rada Przyjaciół Harcerstwa „Watra”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku, gminne jednostki OSP, MGOK Lwówek, Biblioteka Publiczna MiG Lwówek oraz hrabina Janina Tyszkiewicz-Łącka-Chedeau, która udostępniła teren przy pałacu i osobiście również wzięła udział w obchodach. Zgromadzonych zaproszono także do złożenia podpisów na Karcie Pamięci Historii przygotowanej z tej okazji przez Radę Przyjaciół Harcerstwa „Watra” – karta zostanie później wystawiona na pamiątkę w wybranym miejscu publicznym. Po wyprowadzeniu sztandarów uczestnicy przeszli na dziedziniec przy pałacu Łąckich, gdzie już czekał Piknik Patriotyczny z rogalami, kawą i grochówką, a także kącikiem plastycznym dla najmłodszych. O część artystyczną zadbały połączone siły zespołów Lwówianki i Albatross, a zgromadzeni mogli dołączyć do śpiewu dzięki rozdanym śpiewnikom.

Pierwotny Pomnik Wdzięczności w Lwówku został wzniesiony w 1973 r., autorem konceptu artystycznego był śp. Andrzej Pukacki z Poznania. Pomnik przedstawiał dwa skrzydła dzielące projekt wyrytego w piaskowcu autorskiego orła. U dołu znajdowała się tablica, na której sentencja głosiła: „Wieczna Chwała Uczestnikom Walk Narodowo-Wyzwoleńczych”. Po lewej od napisów znajdował się wizerunek lwa z herbu miasta, a po prawej krzyż pamiątkowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Nowy pomnik zachował nazwę. Autorem projektu graficznego był Krzysztof Adamczak z Nowego Tomyśla. W stosunku do pierwowzoru dokonano kilku zmian: zamiast dwuznacznie rozumianego podziału na dwie części wizerunku orła, postanowiono zamontować odlew z brązu przedstawiający orła z Godła Polski; po sugestii Instytutu Pamięci Narodowej zmieniono tekst na tablicy na: „W hołdzie mieszkańcom Ziemi Lwóweckiej walczącym o Wolną i Niepodległą Polskę”; zachowano lewą stronę układu tablicy, po prawej dołożono wizerunek rewersu orderu Virtuti Militari z inskrypcją „Honor i Ojczyzna – 1792”. Wizerunek najwyższego odznaczenia wojskowego w naszym kraju nie bez powodu pojawił się na pomniku, gdyż drugą częścią tej inwestycji będzie dołożenie tablicy z nazwiskami 9 kawalerów Virtuti Militari urodzonych lub zmarłych na terenie gminy Lwówek, a byli to: Konstanty Sczaniecki, Stanisław Fabian, Andrzej Banasiak, Roman Nawrot, Leonard Czapski, Bolesław Przybył, Marcin Uryzaj, Franciszek Głowacz oraz Lech Mroczkiewicz.

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu Plant w Lwówku” zrealizowany przez Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” we Lwówku kosztował 254 999,55 zł, z czego stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w wysokości niemal 100%, bo 254 999,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD. Głównym wykonawcą tego zakresu była firma Usługowy Zakład Murarski Jacek Wachowiak z Zębowa. Z kolei koszt realizacji pozostałych zadań (w tym wykonanie samego pomnika, ale także oświetlenia terenu, monitoringu wizyjnego, nawodnienia terenu i pozostałych robót towarzyszących) wyniósł 265 321,81 zł i pochodził w 100% z budżetu własnego gminy. Głównym wykonawcą pomnika były firmy STONE Consulting Michał Firlej, Natalia Firlej ze Strzegomia w zakresie elementów kamiennych i montażu oraz Art-Odlew Sp. z o.o. z Opola, która odpowiadała za wykonanie odlewów z brązu.