INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Poznaniu II
z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Lwówek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Poznaniu II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 1, w liczbie 2,
  • Nr 2, w liczbie 2,
  • Nr 4, w liczbie 3,
  • Nr 5, w liczbie 3,
  • Nr 6, w liczbie 3,
  • Nr 7, w liczbie 1,
  • Nr 8, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu II

Rafał Kwaśnik