Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia dołączonego w załączniku, informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.