Poniżej publikujemy wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 r.

Jednocześnie PKW poinformowała, że na potrzeby nadchodzących wyborów uruchomiona została strona internetowa: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/.