Ochotnicza Straż Pożarna w Bródkach najlepszą jednostką w Polsce w kategorii estetyki przestrzeni publicznej

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bródkach, spośród 375 jednostek zgłoszonych do I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „FLORIANY 2017”, została laureatem w kategorii estetyka przestrzeni publicznej.

Nagroda została przyznana za projekt realizowany w latach 2015/2016 „Sadzawka św. Floriana – Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji”. Celem projektu było zagospodarowanie zaniedbanej sadzawki w centrum wsi, stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku oraz miejsca spotkań dla mieszkańców; następnie budowa drogi do sadzawki i ujęcia wody w razie ewentualnych działań bojowych. Najważniejszym celem jednak było stworzenie wspólnoty i więzi przy realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie zaangażowanie się mieszkańców wsi do pracy społecznej. Jednostka pozyskała fundusze z Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, Funduszu Sołeckiego wsi Bródki oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pomysłodawcą projektu był Piotr Wojciechowski.

W gali finałowej konkursu „FLORIANY”, 4 maja 2017 r. w Otrębusach pod Warszawą, brali udział: burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Piotr Długosz, Piotr Wojciechowski – prezes OSP Bródki, który jest jednocześnie komendantem miejsko-gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwówku, sołtys wsi Bródki Florian Grocholewski  oraz druhna OSP Bródki Maria Wojciechowska. Uroczystość rozpoczęła się mszą odprawioną przez ks. kard. Kazimierza Nycza. Wydarzenie uświetniła koncertem orkiestra OSP Nadarzyn. Później nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla najlepszych inicjatyw jednostek OSP w Polsce. OSP Bródki z racji zwycięstwa w kategorii estetyka przestrzeni publicznej otrzymała statuetkę oraz inne nagrody wręczone przez Kapitułę Konkursową, w składzie której zasiadł m.in. prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Galę finałową zakończył koncert Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Poprzez projekt i wygraną jednostka OSP Bródki pokazała, że nie tylko gasi i likwiduje zagrożenia, ale potrafi także pisać projekty, pozyskiwać środki i pracować na rzecz lokalnego środowiska. Największą chlubą jest to, że przy projekcie udało się zjednoczyć mieszkańców oraz miłośników straży do pracy na ich własny pożytek i pokazać sąsiednim wsiom, okolicy, a nawet Polsce, że jeśli się chce, to można!