Ogłoszenie w sprawie spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej: