„Gospodynie Wiejskie” Pakosławia

  • Przewodnicząca: Stanisława Starkowska
  • Zastępca Przewodniczącej: Magdalena Janas
  • Skarbnik: Katarzyna Kaczmarek
  • Sekretarz: Urszula Drobnik

Pakosław 152, 64-310 Lwówek

data rejestracji organizacji: 2 czerwca 2008 r.

numer KRS: 0000307197

numer konta: BS Nowy Tomyśl O/Lwówek 71 9058 0000 0020 0207 8197 0001