Liga Obrony Kraju – ZGM Lwówek

  • Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Lwówku – Kazimierz Mrukowicz
  • Prezes KŻR LOK w Lwówku – Wiesław Sarrazin
  • Prezes Młodzieżowego Koła Strzeleckiego w Lwówku – Radosław Musiał

ul. Parkowa 2, 64-310 Lwówek

www: www.lok.lwowek.com.pl

numer konta: PKO S.A. O/Poznań 13 1240 6609 1111 0000 4935 8658