Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lwówku

  • Przewodnicząca: Małgorzata Prętka
  • Zastępca Przewodniczącej: Bożena Łopata
  • Skarbnik: Wioleta Pilarczyk

ul. Al. E. Sczanieckiej 25, 64-310 Lwówek

Koło w Lwówku jest częścią Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie.

data rejestracji organizacji: 28 maja 2003 r.

numer KRS: 0000162757

numer konta: BS Nowy Tomyśl, O/Lwówek 68 9058 0000 0020 0206 0743 0001