Rozbiegany Lwówek

  • Prezes: Leszek Kiersztan
  • Wiceprezes: Adam Paschke
  • Członek Zarządu: Waldemar Janiszewski

ul. Pniewska 30, 64-310 Lwówek

www: https://www.facebook.com/rozBIEGAnyLWOWEK

data wpisu do ewidencji: 15 czerwca 2022 r.