Stowarzyszenie „Aktywne Grońsko

data rejestracji organizacji: 29 czerwca 2007 r.

Walne zgromadzenie członków Uchwałą nr 2/2014 zdecydowało o rozwiązaniu stowarzyszenia z dniem 2 czerwca 2014 r.

numer KRS: 0000283700