Stowarzyszenie Oświatowe „Dziecko” w Chmielinku

data rejestracji organizacji: 14 listopada 2001 r.

Walne zgromadzenie członków Uchwałą nr 1/2006 zdecydowało o rozwiązaniu stowarzyszenia z dniem 7 grudnia 2006 r.

numer KRS: 0000053849