Stowarzyszenie Pakosław – Razem dla Pokoleń

  • Prezes: Natalia Jarmarczyk
  • Wiceprezes: Martyna Rybarczyk
  • Skarbnik: Anna Tobis
  • Sekretarz: Agnieszka Basińska
  • Członek Zarządu: Dominika Owczarzak

Pakosław 158, 64-310 Lwówek

e-mail: pakoslawrazemdlapokolen@gmail.com

data powstania: 12 grudnia 2023 r.

data rejestracji organizacji: 29 grudnia 2023 r.

numer KRS: 0001078058

numer konta: 61 9058 0000 0020 0200 9832 0001