Stowarzyszenie „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lwówku

  • Prezes: Patrycja Pietryka
  • Skarbnik: Anita Cyprowska
  • Sekretarz: Dorota Piechota

ul. Szkolna 4, 64-310 Lwówek

data rejestracji organizacji: 5 marca 2012 r.

numer KRS:0000412219