Stowarzyszenie Rewitalizacji Wsi Linie „Cztery Jeziora”

  • Prezes: Marek Grądzki
  • Wiceprezes: Teresa Frankowska
  • Wiceprezes: Jadwiga Schmidt
  • Sekretarz: Lidia Piątek
  • Skarbnik: Marcel Pluskota

Linie 3, 64-310 Lwówek

data rejestracji organizacji: 6 kwietnia 2011 r.

numer KRS: 0000382863

numer konta: BS Nowy Tomyśl O/Lwówek 08 9058 0000 0020 0209 4328 0001