Uczniowie Szkoły Podstawowej w Posadowie od lat odnoszą znaczące sukcesy sportowe na terenie gminy i powiatu. Od dwóch lat placówka jest najlepszą szkołą wiejską w rywalizacji międzyszkolnej na terenie gminy Lwówek. Niestety zaplecze sportowe, mocno naznaczone upływającym czasem, nie zawsze stanowiło wsparcie w osiąganiu sukcesów sportowych. Dlatego Rada Pedagogiczna postanowiła dołożyć wszelkich starań, by zdobyć środki finansowe na wybudowanie nowej skoczni w dal oraz boiska do siatkówki plażowej. Dzięki zaangażowaniu opiekuna SKO Barbary Nowakowskiej oraz nauczyciela wychowania fizycznego Przemysława Kolanosia udało się pozyskać pieniądze. Projekt wsparła fundacja PKO, firmy z terenu gminy Lwówek oraz spoza naszej gminy, sołectwo Posadowa i Rada Rodziców. W okresie wakacyjnym oraz we wrześniu trwały intensywne prace. Uczestniczyli w nich również uczniowie. 12 października 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej skoczni i boiska do siatkówki plażowej. Przecięcia wstęgi dokonali: sekretarz gminy, przedstawiciele firm wspierających inwestycję, sołtys Posadowa, przewodnicząca Rady Rodziców, uczniowie, nauczyciele oraz dyrektor zespołu. Powstała inwestycja pomoże uczniom w rozwijaniu talentów sportowych oraz osiąganiu dobrych wyników na zawodach gminnych i powiatowych. Społeczność Szkoły Podstawowej w Posadowie dziękuje wszystkim za wsparcie, zaangażowanie oraz udział w pracach.