Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Mieszkańcy marzą skrycie, by na sali nie hulał wiatr, a tętniło życie

W październiku 2018 zakończyły się prace prowadzone przez sołectwo Grońsko związane z realizacją projektu, który był laureatem VII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

W ramach projektu „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Mieszkańcy marzą skrycie, by na sali nie hulał wiatr, a tętniło życie” wykonano kolejny etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Grońsku. Przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania podłogowego na sali, a także wykonana została nowa posadzka z płytek gresowych. Wszelkie prace rozbiórkowe, demontaż starych podłóg, rozbiórka starej sceny, uzupełnienie piasku pod nową podłogę, demontaż starego nawiewu itp. wykonywali sami mieszkańcy. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 101 718,44 zł. Projekt współfinansowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w wysokości 30 000,00 zł, kwota 44 280,44 zł pochodziła z budżetu gminy Lwówek, a kwota 12 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grońsko. Ponadto wartość pracy własnej mieszkańców wsi, którzy w dużej mierze wykonywali prace przy projekcie samodzielnie, oszacowana została na kwotę 15 438,00 zł.